INFORMAȚII GENERALE

Știri

Carte de identitate

Eliberarea cărţii de identitate la 14 ani

DOCUMENTE NECESARE:
  1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate, de la ghişeu, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament;
  2. Certificat de naştere, original şi copie xerox;
  3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal, precum şi prezenţa acestuia la ghişeu împreună cu minorul;
  4. Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox (vezi informatii utile);
  5. Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie xerox;
  6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate ;
  7. Taxă extrajudiciară de timbru.
NOTĂ: 

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat în plasament.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, se poate autentifica la notarul public sau, după caz la misiunea diplomatică a României din statul în care se află părintele care dă declaraţia.

Comuna Şişeşti este aşezată în partea central-vestică a judeţului Maramureş...

PREZENTARE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Șișești se ridică la 5.289 de locuitori...

DATE DEMOGRAFICE

Biserica de lemn din Plopiș, comuna Șișești datează din anul 1798. Are hramul în data de 8 noiembrie când se sărbătoresc și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

OBIECTIVE TURISTICE

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” s-a născut în 21 ianuarie 1852 în localitatea Apa...

PERSONALITĂȚI