INFORMAȚII GENERALE

ȘTIRI / NOUTĂȚI

Facilități pentru investitori

Dec 11, 2014

Autoritatea publică locală ajută investitorii locali cu următorele:

 • Consiliere în vederea desfășurării unei anumite activități din punct de vedere al amplasării, al dotării cu utilități, al compatibilității activității și al autorizării;
 • Se acordă facilitățile prevăzute de lege care intră în competența consiliului local;
 • Sprijină asigurarea cu utilități;
 • Implicarea autorității publice locale în obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării unei activități, în cel mai scurt timp posibil;
 • Facilitarea legăturilor economice cu potențiali parteneri ai agenților economici și ai investitorilor; 
 • Mediatizarea activităților desfășurate și a produselor obținute, prin toate mijloacele de care dispune Consiliul local;
 • Facilități în obținerea terenului pentru amplasament, în mod legal; 
 • Implicarea în asigurarea cu forță de muncă;
 • Crearea condițiilor pentru recalificarea forței de muncă prin unitățile de învățământ și instituțiilor din subordinea autorității locale;
 • Crearea climatului general de desfășurare a activității în condiții optime;
 • Implicarea în măsura posibilităților în realizarea infrastructurii și a dotării cu utilități.

Comuna Şişeşti este aşezată în partea central-vestică a judeţului Maramureş...

PREZENTARE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Șișești se ridică la 5.289 de locuitori...

DATE DEMOGRAFICE

Biserica de lemn din Plopiș, comuna Șișești datează din anul 1798. Are hramul în data de 8 noiembrie când se sărbătoresc și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

OBIECTIVE TURISTICE

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” s-a născut în 21 ianuarie 1852 în localitatea Apa...

PERSONALITĂȚI