INFORMAȚII GENERALE

ȘTIRI / NOUTĂȚI

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI ÎN BAZA LEGII 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,

b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,

c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,

d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,

e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei sau al oraşului,

f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe

g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.

Comuna Şişeşti este aşezată în partea central-vestică a judeţului Maramureş...

PREZENTARE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Șișești se ridică la 5.289 de locuitori...

DATE DEMOGRAFICE

Biserica de lemn din Plopiș, comuna Șișești datează din anul 1798. Are hramul în data de 8 noiembrie când se sărbătoresc și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

OBIECTIVE TURISTICE

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” s-a născut în 21 ianuarie 1852 în localitatea Apa...

PERSONALITĂȚI