INFORMAȚII GENERALE

Știri

Certificat de urbanism

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Acte normative :

Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 publicat în M.O. 231/2001    

 

Acte necesare :  

1.Cerere tip conform ordinului (formularul model F), completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului.

2.Extras CF în original (cu valabilitate de 30 de zile);

3.Schița cadastrală vizată de OCOT (Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Maramureș), întocmită de un topograf autorizat; 

4.Plan de încadrare în zonă;

5.Plan de situație;

6.Memoriu tehnic justificativ (date tehnice, destinația, echiparea cu utilități);

7.Chitanța de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism

8.Certificat de impunere fiscală pentru imobilul care face obiectul solicitării 

 

NOTÃ: documentația se va prezenta în două exemplare.

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Acte normative :

Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție , republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 publicat în M.O. 231/2001

 

Acte necesare:

1.Cerere tip pentru autorizație de construire conform ordinului

2.Anexă tip la cerere, completată de proiectant

3.Dovada achitării taxei de autorizare

4.Extras de carte funciară (original și copie) nu mai veche de 30 de zile sau certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, sau contract de concesiune;

5.Certificat de urbanism (copie) în termen de valabilitate și corelat cu obiectul cererii de autorizare;

6.Avizele și studiile solicitate prin certificatul de urbanism;

7.Documentația tehnică în minim 2 exemplare

8.Piese scrise;

9.Piese desenate;

10.Certificat de impunere fiscală pentru imobilul care face obiectul solicitării

11.Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecatorești

Comuna Şişeşti este aşezată în partea central-vestică a judeţului Maramureş...

PREZENTARE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Șișești se ridică la 5.289 de locuitori...

DATE DEMOGRAFICE

Biserica de lemn din Plopiș, comuna Șișești datează din anul 1798. Are hramul în data de 8 noiembrie când se sărbătoresc și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

OBIECTIVE TURISTICE

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” s-a născut în 21 ianuarie 1852 în localitatea Apa...

PERSONALITĂȚI