INFORMAȚII GENERALE

Știri

Deces

Înregistrarea decesului

Înregistrarea decesului se face la primăria municipiului, oraşului sau comunei în care s-a produs / a fost găsit cadavrul.

Procedura:
Înregistrarea decesului se face pe baza declaraţiei verbale date în faţa ofiţerului de stare civilă de către membrii familiei, iar în lipsa acestora, de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.
  

Acte necesare

În cazul decesului survenit din motive naturale:

 1. Certificatul medical constatator al decesului - întocmit de medic;
 2. Buletin/cartea de identitate - pentru cetăţenii români (paşaport, carnetul de identitate, legitimaţie provizorie - pentru cetăţeanul străin);
 3. Buletinul/cartea de identitate a declarantului - aparţinător;
 4. Certificat de naștere - original și copie xerox;
 5. Certificat de căsătorie - original și copie xerox;
 6. La persoanele până în 50 ani livret militar.
 7. Actul de indentitate a declarantului - (original și copie xerox)

În cazul decesului datorat unei SINUCIDERI, ACCIDENT, ALTE CAUZE VIOLENTE şi în cazul găsirii unui cadavru:

 • pe lângă actele precizate mai sus, obligatoriu - dovada de la poliţie sau parchet din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.
    

Termenul de declarare a decesului:

 • 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
 • 48 de ore, când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În acest caz pentru întocmirea actului de deces este necesară dovada eliberată de poliţie sau de Parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată în legătură cu decesul.
   

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea Parchetului (sens în care aparţinătorii vor solicita de la procurorul de serviciu/grefier eliberarea unui îns.

Comuna Şişeşti este aşezată în partea central-vestică a judeţului Maramureş...

PREZENTARE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Șișești se ridică la 5.289 de locuitori...

DATE DEMOGRAFICE

Biserica de lemn din Plopiș, comuna Șișești datează din anul 1798. Are hramul în data de 8 noiembrie când se sărbătoresc și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

OBIECTIVE TURISTICE

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” s-a născut în 21 ianuarie 1852 în localitatea Apa...

PERSONALITĂȚI