INFORMAȚII GENERALE

Știri

Încălzirea locuinței

ACTE NECESARE

de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2014 – 2015

 

- Formularul tip, cerere și declarație pe propria răspundere, completate și semnate de către solicitant;

- Copie a B.I./C.I./C.P. pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de ședere permanentă (domiciliul sau resedința trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);

- Copie a certificatelor de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

- Copie act de proprietate, contract de închiriere/subînchiriere ;

- Certificat fiscal eliberat de către Direcția Impozite si Taxe pentru toți membrii familiei majori, în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea

Locuinței cu: lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale si energie electrică;

- Adeverință de venit eliberată de către Direcția Generală a Finanțelor Publice pentru toți membrii familiei majori, în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale si energie electrică. Precizăm că pentru solicitanții ajutorului de încălzire a locuinței cu energie termică aceste adeverințe vor fi obținute de la Direcția Generală a Finanțelor Publice prin Asociațiile de Proprietari;

- Împuternicire notarială din partea proprietarului locuinței (după caz) autentificată la notar;

- Copie după hotărârea judecătorească de divorț sau certificat de deces atunci când e cazul;

- Adeverință de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificația „nu beneficiază de tichete de masă”);

- Cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;

- Cupon indemnizație somaj din luna anterioara depunerii cererii;

- Decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activități independente sau chirii;

- Adeverință privind veniturile realizate din dobânzi, dividente, părți sociale;

- Adeverință sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului;

- Adeverință care să ateste veniturile realizate din agricultură și silvicultură;

- Copie după declarația de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiți în:

Asociații familiale sau ca persoane fizice autorizate.

- Factura emisă de furnizorul de gaze naturale din luna anterioară depunerii cererii (pentru solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale);

- Factura emisă de furnizorul de energie electrică din luna anterioară depunerii cererii (pentru solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică);

- Copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului/motocicletei, pentru persoanele care dețin astfel de bunuri mobile;

- Extras de cont bancar la una din următoarele bănci: TRANSILVANIA, CEC BANK, BRD, BCR, RAIFFEISEN, ING, BANK POST (pentru

Solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Comuna Şişeşti este aşezată în partea central-vestică a judeţului Maramureş...

PREZENTARE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Șișești se ridică la 5.289 de locuitori...

DATE DEMOGRAFICE

Biserica de lemn din Plopiș, comuna Șișești datează din anul 1798. Are hramul în data de 8 noiembrie când se sărbătoresc și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

OBIECTIVE TURISTICE

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” s-a născut în 21 ianuarie 1852 în localitatea Apa...

PERSONALITĂȚI