INFORMAȚII GENERALE

Știri

Indemnizația pentru creșterea copilului

Acte necesare indemnizație de creștere a copilului 

 1. Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului
 2. Actul de identitate al solicitantului (copie şi original)
 3. Actul de identitate al celuilalt părinte(copie şi original)
 4. Certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere(copii şi originale)
 5. Cerificatul de căsătorie (copie şi original)în cazul părinţilor căsătoriţi
 6. Dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar ) , CNP titular, codul Iban şi ştampila băncii, pentru plata prin cont bancar
 7. Dosar cu şină
 8. În cazul veniturilor salariale :  
  • Adeverinţă (Anexa 2-) completată corect de angajator
  • Dovada suspendării activităţii(decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional) 
 1. În cazul veniturilor realizate din activităţi independente: 
 1. drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor
 • Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară, pentru anul anterior
 • Adeverinţă care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile şi tabel explicit cu: Venitul brut pe fiecare lună; Contribuţiile sociale reţinute(Cas, şomaj, etc.); Impozitul reţinut(16% sau 10%)- se menţionează atât procentul reţinut cât şi valoarea acestuia; Venitul net pe fiecare lună, pentru anul naşterii copilului
 • Dovada suspendării activităţii(decizie, act adiţional, etc
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta APISMB, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară, 
 1. venituri obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat,
 • Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară, pentru anul anterior
 • Decizia sau adeverinţa privind veniturile estimate, după depunerea declaraţiei 220 rectificată, în urma suspendării activităţii eliberată de administraţia financiară, pentru anul naşterii copilului
 • Dovada înreruperii activităţii
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta APISMB, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară, 
 1. convenţii civile, contracte de comision sau alte venituri asimilate salariilor
 • Adeverinţa de la angajator(Anexa 2),dacă persoanei i s-au reţinut la sursă 16%
 • Dacă persoanei îndreptăţite i s-au reţinut doar 10% impozit, se vor prezenta următoarele acte:1. Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară, pentru anul anterior naşterii copilului
 1. Decizia sau adeverinţa privind veniturile estimate, după depunerea declaraţiei 220 rectificată, în urma suspendării activităţii eliberată de administraţia financiară, pentru anul naşterii copilului
 2. Dovada suspendării activităţii(decizie, act adiţional, etc)
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta APISMB, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară,

 

 1. Venituri obţinute ca Persoană Fizică Autorizată
 • Decizia de impunere definitivă sau adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară, pentru anul anterior
 • Decizia sau adeverinţa privind veniturile estimate, după depunerea declaraţiei 220 rectificată, în urma suspendării activităţii eliberată de administraţia financiară, pentru anul naşterii copilului
 • Rezoluţia de la Camera de Comerţ cu privire la suspendarea activităţii
 • Declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta APISMB, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară, 
 1. Alte acte ce sunt obligatorii pentru întocmirea dosarului de indemnizaţie creştere copil:
 • În situaţia în care tatăl depune cererea în vederea obţinerii indemnizaţiei creştere copil, ca şi persoană îndreptăţită, se anexează la dosar, în funcţie de situaţie, următoarele acte :
  • Declaraţia mamei că nu beneficiază de concediul de maternitate( în situaţia în care mama nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr.158/2010 pentru a beneficia de concediu de maternitate (prenatal şi postnatal )şi de indemnizaţia aferentă)
  • Adeverinţă cu perioada concediului de maternitate sau Adeverinţă în care să se precizeze că mama nu a solicitat concediul de maternitate acordat conform OUG nr.158/2010, eliberată de autorităţile competente : angajator, Casa de Asigurări a Avocaţilor, CASMB; OPSNAJ (în situaţia în care mama îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr.158/2010 pentru a beneficia de concediu de maternitate (prenatal şi postnatal )şi de indemnizaţia aferentă dar nu a solicitat acest drept)
 • În situaţia în care mama depune cererea în vederea obţinerii indemnizaţiei creştere copil, ca şi persoană îndreptăţită, îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG nr.158/2010 pentru a beneficia de concediu de maternitate (prenatal şi postnatal )şi de indemnizaţia aferentă dar nu a solicitat acest drept , se anexează la dosar, următoarele acte :
 • Adeverinţă în care să se precizeze că mama nu a solicitat concediul de maternitate acordat conform OUG nr.158/2010, eliberată de autorităţile competente : angajator, Casa de Asigurări a Avocaţilor, CASMB; OPSNAJ 

         

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil(suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate sau de la data naşterii copilului, după caz.

 1. În cazul suprapunerii naşterilor: dovada prelungirii suspendării activităţii,(decizie, act adiţional, etc) Anexa 2 completată corect cu stagiul de cotizare, anterior naşterii primului copil şi celelalte acte obligatorii: cererea, actele de identitate ale părinţilor, certificatele de naştere ale copiilor, dosar cu şină

Termen de depunere: 60 zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a primului copil, sau 30 zile după împlinirea vârstei de 2 ani a copilului 

 1. În cazul persoanelor care în ultimul an anterior naşterii copilului au urmat cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar/universitar/postuniversitar, pentru întocmirea dosarului de indemnizaţie creştere copil, trebuie să ataşeze pe lângă actele prevăzute la punctele 1,2,3,4,5,6,7 şi cele prevăzute la  punctul 10 şi o adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor de zi fără întrerupere, până la data solicitării acesteia. ( perioada să cuprindă 12 luni în ultimul an anterior datei naşterii copilului, în funcţie de durata anului preuniversitar/universitar/postuniversitar) 
 1. Opţiunea beneficiarului se exprimă în scris, pe bază de cerere şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor
 2. Părintele va beneficia de stimulent de inserţie de 500 lei în cazul în care a optat pentru 1 ani şi îşi reia activitatea înainte de a împlini copilul 1 an sau a optat pentru 2 ani şi  îşi reia activitatea după ce copilul a împlinit  1 an( (dosarul trebuie depus în cel mult 30 zile de la data reluării activităţii)
 3. Dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, pentru copilul născut începând cu 01 martie 2012,dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună, celălalt părinte având obligaţia de a anunţa în scris APISMB cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an. Dacă acesta va solicita dreptul, va trebui să depună cererea şi actele doveditoare, cu 30 zile înainte de intrarea în acest concediu

      

    Pentru copilul cu handicap, părintele care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, va beneficia de concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se va acorda în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei

În cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se realizează, oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani 

În funcţie de fiecare situaţie, pe lângă actele enumerate, se pot solicita şi alte acte care să ateste condiţiile de eligibilitate

Comuna Şişeşti este aşezată în partea central-vestică a judeţului Maramureş...

PREZENTARE

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Șișești se ridică la 5.289 de locuitori...

DATE DEMOGRAFICE

Biserica de lemn din Plopiș, comuna Șișești datează din anul 1798. Are hramul în data de 8 noiembrie când se sărbătoresc și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

OBIECTIVE TURISTICE

Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” s-a născut în 21 ianuarie 1852 în localitatea Apa...

PERSONALITĂȚI